Liikuntasuositusten selitteet

Näytön aste

Koodi Näytön aste Selitys
A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset
B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia
C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus
D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia.

(Liikunta: Käypä hoito – suositus 2008)

Liikunnan rasittavuus

Liikunnan rasittavuus on mainittu eri suositusten kohdalla.

Kuormittavuus Koettu / % maksimisykkeestä
Kevyt pystyt puhumaan puuskuttamatta / 50 – 63 %
Kohtuukuormitteinen hengästyt, mutta pystyt puhumaan / 64 – 76 %
Raskas hengästyt voimakkaasti / 77 – 93 %
Rolex Replica