Yleiset peruutusehdot koulutuksiin

Koulutuksen peruuttaminen

Koulutukseen ilmoittautuminen ja hakeminen ovat sitovia. Koulutusilmoittautumisissa (täydennyskoulutukset) osallistujalle varataan koulutuspaikka ilman erillistä vahvistusta; ilmoittautumislomakkeen lähettäminen tarkoittaa koulutuspaikan varaamista. Koulutushaussa (pääkoulutukset: PhysioTrainer, PilatesHealth ja Ravintovalmentaja) hakulomakkeen tiedot tarkistetaan ensin, jonka jälkeen osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistusviesti hakemuksen hyväksymisestä ja varatusta koulutuspaikasta. Kun koulutukseen on ilmoittauduttu tai koulutushakemus on hyväksytty pätevät alla olevat peruutusehdot ja -kulut.

Peruutukset tulee aina tehdä kirjallisesti osoitteeseen: samu.kyrklund@terveysverkko.fi. Saat vahvistuksen, kun peruutus on hyväksytty. Huom! Ennakkomaksun tai muun laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruutus on aina tehtävä kirjallisesti.

Peruutuskulut

  • Yli 60 vrk ennen koulutuksen alkua (laskien taaksepäin koulutuksen aloituspäivästä) on koulutuksen peruuttaminen veloituksetonta.
  • Yli 14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 100 € (jos koulutuksen arvo on alle 1000 €) tai 150 € (jos koulutuksen arvo on 1000 € tai enemmän). Peruutuskuluna veloitetaan myös ennakkomaksun yhteydessä perittävä osittelun mukainen laskutuslisä (0-10 €).
  • 1-14 vrk ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan puolet koulutuksen hinnasta.
  • Koulutuksen peruuttamisesta koulutuksen alkamispäivänä, koulutuksen aikana tai koulutukseen saapumatta jättämisestä ilman peruutusta peritään koulutuksen täysi hinta. Mahdolliset puuttuvat maksusuoritukset peritään jälkikäteen viivästyskorkoineen.

Sairastapaukset ja loukkaantumiset: Mikäli henkilö on estynyt osallistumasta koulutukseen oman sairastumisen tai loukkaantumisen takia (todistettava lääkärintodistuksella), voi hän siirtää koulutuspäiviä tai koulutusjakson toisen ryhmän kanssa suoritettavaksi veloituksetta (ks. seuraava osio “Koulutuspäivien siirto“). Jos kyseessä on pitkäaikainen sairastuminen, eikä koulutus ole vielä alkanut, voi koulutuksen peruuttaa kokonaan. Tässä tapauksessa peritään ainoastaan ilmoittaumiseen liittyvät toimistokulut 50 €. Muut maksusuoritukset palautetaan. Sairastumisesta on kuitenkin ilmoitettava ennen koulutuksen alkua ja lääkärintodistus vaaditaan aina.

Koulutuspäivien siirto toiseen koulutukseen

Monipäiväisten koulutusten yksittäisiä koulutuspäiviä tai kokonaisia jaksoja on mahdollista siirtää toisen ryhmän (yleensä seuraava kurssi) kanssa suoritettavaksi. Sairastumis- ja loukkaantumistapauksissa koulutuspäivä voidaan suorittaa aina ilman lisäkuluja (lääkärintodistus vaaditaan). Mikäli osallistuja haluaa tai joutuu muusta syystä suorittamaan koulutuspäivän toisen ryhmän kanssa (eikä tästä ole ennen koulutusilmoittautumista tai hakua erikseen sovittu), aiheutuu tästä osallistujalle lisäkulu:

  • Yhden koulutuspäivän siirto: 100 €
  • Koulutusjakson (yleensä pe-su) siirto: 200 €

Yleensä koulutuksen lähiopetuspäivillä on 100 % läsnäolopakko, mutta tietyt koulutuspäivät osassa koulutuksia on mahdollista suorittaa korvaavalla tehtävällä. Korvaavalla tehtävällä suoritettavia päiviä voi kuitenkin olla maksimissaan yksi per koulutus.

Koulutuksen peruuntuminen

Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan FIHF Oy:stä johtuvista syistä, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää osallistumisensa seuraaviin tai muihin koulutuksiin tai vaihtoehtoisesti FIHF Oy palauttaa kaikki osallistujan maksamat koulutusmaksut. Koulutuksia joudutaan peruuttamaan vain harvoin ja silloin osallistujille pyritään ilmoittamaan mahdollisimman hyvissä ajoin.

(Päivitetty 11.2.2019)

Hakusanat: koulutuksen peruminen, perumisehdot, peruuta koulutus, peru koulutus, koulutuksen siirtäminen, koulutuksen siirto, siirrä koulutus

Rolex Replica