Yleiset peruutusehdot koulutuksiin

Koulutuksen peruuttaminen

Koulutukseen ilmoittautuminen ja hakeminen ovat sitovia. Koulutusilmoittautumisissa (täydennyskoulutukset) osallistujalle varataan koulutuspaikka ilman erillistä vahvistusta; ilmoittautumislomakkeen lähettäminen tarkoittaa koulutuspaikan varaamista. Koulutushaussa (pääkoulutukset: PhysioPilates, PhysioTrainer, PilatesHealth ja Ravintovalmentaja) hakulomakkeen tiedot tarkistetaan ensin, jonka jälkeen osallistujalle lähetetään sähköpostitse vahvistusviesti hakemuksen hyväksymisestä ja varatusta koulutuspaikasta. Kun koulutukseen on ilmoittauduttu tai koulutushakemus on hyväksytty ei koulutusta voi enää peruuttaa kuluitta. PhysioPilates- ja täydennyskoulutusperuutukset tulee tehdä aina kirjallisesti osoitteeseen: toimisto@terveysverkko.fi tai Suomen Terveysliikuntainsituutti Oy, Otakuja 2 A 4, 02150 Espoo. PhysioTrainer, Ravintovalmentaja ja PilatesHealth peruutukset osoitteeseen: info@fihf.fi.

Peruutuskulut

Yli kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan peruutuskuluina 100 euroa. Alle kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkua tehdystä peruutuksesta veloitetaan puolet koulutuksen hinnasta. Mikäli koulutukseen ilmoittautunut henkilö ei saavu koulutukseen eikä ole tehnyt kirjallista peruutusta ennen koulutuksen alkua tai hän keskeyttää koulutuksen, peritään häneltä koko koulutuksen hinta. Mahdolliset puuttuvat maksusuoritukset peritään jälkikäteen viivästyskorkoineen.
Lääkärintodistus: Mikäli ilmoittautunut on estynyt osallistumasta koulutukseen oman sairastumisen takia (todistettava lääkärintodistuksella), voi osallistuja siirtää ilmoittautumisen veloituksetta seuraavaan koulutuskertaan. Toinen vaihtoehto lääkärintodistuksella ennen koulutuksen aloittamista on perua koulutus kokonaan, jolloin peritään ainoastaan ilmoittaumiseen liittyvät toimistokulut 50€. Muut maksusuoritukset palautetaan. (Sairastumisesta on ilmoitettava ennen koulutuksen alkua).

Huom! Ennakkolaskun tai muun laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus, vaan peruutus on aina tehtävä kirjallisesti.

Koulutuspäivien siirto toiseen koulutukseen

Sairastumistapauksissa koulutuspäivä voidaan suorittaa aina ilman lisäkuluja myös toisen ryhmän kanssa (lääkärintodistus vaaditaan). Mikäli kurssilainen joutuu muusta syystä suorittamaan koulutuspäivän toisen ryhmän kanssa (eikä tästä ole ennen koulutusilmoittautumista tai hakua erikseen sovittu), aiheutuu tästä kurssilaiselle 100€ lisäkulu per koulutuspäivä. Kokonaisen viikonlopun suorittamisesta toisen ryhmän kanssa aiheutuu 200€ lisäkulu. Yleensä koulutuksen lähiopetuspäivillä on 100% läsnäolopakko, mutta tietyt koulutuspäivät osassa koulutuksia on mahdollista suorittaa korvaavalla tehtävällä. Korvaavalla tehtävällä suoritettavia päiviä voi kuitenkin olla maksimissaan yksi per koulutus.

Koulutuksen peruuntuminen

Mikäli koulutus joudutaan peruuttamaan Suomen Terveysliikuntainstituutista /FIHF Oy:stä johtuvista syistä, osallistujalle tarjotaan mahdollisuutta siirtää osallistumisensa seuraaviin tai muihin koulutuksiin, tai vaihtoehtoisesti Suomen Terveysliikuntainstituutti / FIHF Oy palauttaa kaikki osallistujan maksamat koulutusmaksut

(Päivitetty 8.1.2017)

Voimmeko auttaa?