Liikuntapalveluiden verokannan perusteita yksilö-/ryhmäliikunnassa

ALV artikkeli fysioterapeuttinen ohjaus kuvaArtikkelia päivitetty 22.11.2017. Verottaja on julkaissut oman ohjeen 14.9.2017 liikuntapalvelujen arvonlisäverokantaa koskien. Voit lukea verottajan ohjeen täältä.

Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus aiheuttaa päänvaivaa ohjaajien keskuudessa. Tähän artikkeliin olen koonnut liikuntapalveluiden sekä terveydenhuollon palveluiden arvonlisäverotusperiaatteita. Huomioithan, että varmin tapa välttyä jälkiseuraamuksilta kuitenkin on hakea verottajalta ilmaista kirjallista ohjauspyyntöä (ks. kysymys 3). 

– Marianne Kyrklund 15.11.2017

ALV 24 %

Arvonlisäveroa suoritetaan Suomessa tapahtuvista myynneistä pääsääntöisesti 24 % verokannan mukaan. Liikuntapalveluiden myyntiin sovelletaan osittain alennettua (ALV 10 %) verokantaa.

ALV 10 %

Arvonlisäverolain (ALV) 85 a §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan 10 % verokantaa sovelletaan palveluun, jolla annetaan mahdollisuus liikunnan harjoittamiseen kuten jumppaamisen ryhmässä. Mutta jos liikuntapalvelu on valmentamista, liikunnan opettamista tai ravintovalmennusta, eli yhdelle henkilölle tai pienelle joukolle (2-3 henkilöä) suunnattua, niin verokanta on 24 %, kuten esimerkiksi PT-toiminta.

HUOM! Alennettua 10 % verokantaa voidaan soveltaa myös silloin, kun liikunnan mahdollistava palvelu myydään elinkeinonharjoittajalle, joka myy palvelun edelleen.

ALV 0 %

Fysioterapeuttinen yksilöhoito/liikehoito lähetteellä on alv 0 %, mutta moni fysioterapeutti miettii mikä on verokanta liikuntaohjeiden tai ryhmäohjauksen suhteen, kun lähetettä ei ole?

Ohessa Verohallintoon lähettämäni sähköpostikysymykset sekä vastaukset:

KYSYMYS 1. Jos esim. selkäkipuinen asiakas tulee fysioterapeutille ilman lähetettä saamaan liikuntaohjeita niin voiko fysioterapeutti kirjata palvelun alv 0 %?

VASTAUS. Jos siis asiakkaalle myydään fysioterapeuttista toimintaa jolla parannetaan tai ylläpidetään asiakkaan suorituskykyä, niin myynti on alviton. Fysioterapeutin ollessa rekisteröity itsenäiseksi terveydenhuollon ammatinharjoittajaksi myynti on siis veroton vaikka asiakkaalla ei ole lähetettä.

Terveydenhuollon palvelu on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton kun sillä tarkoite-taan mm. fysioterapeuttista toimintaa ja muita suorituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä ja terapioita.

KYSYMYS 2. Milloin fysioterapeutin ohjaama liikuntaryhmän voidaan laskuttaa alv 0 % (asiakkaalla ei ole lähetettä)

VASTAUS. Jotta liikuntaryhmän ohjaamisesta voisi laskuttaa alvittomasti, tulisi liikuntaryhmän ohjaaminen tulkita terveydenhoitamiseksi, eikä liikuntapalvelun tarjoamiseksi. Tällaista tulkintaa voi hakea arvonlisä-verotuksen kirjallisella ohjauspyynnöllä, joka on maksuton.

KYSYMYS 3. Onko fysioterapeutin ohjaama liikuntaryhmä alv 0 %, jos asiakkaalla lähete liikuntahoitoon yksilöhoitojen jatkoksi?

VASTAUS: Tähän pätee sama kuin edelliseen kysymykseen. Nuo liikuntahoidot eivät ole itselleni siinä määrin tuttuja, että uskaltaisin väittää niiden kuuluvan fysioterapeuttisen toiminnan piiriin liikuntapalvelun sijaan. Neuvoisin että haette tästä kirjallista ohjausta lomakkeella 7300. Voitte liittää siihen vapaamuotoisen selvityksen pidettävistä liikuntatunneista ja niiden roolista fysioterapeuttisessa hoidossa hieman tarkemmalla tasolla.

Lisäksi vielä yhden pilatesohjaajan Facebook-kommentti:

”Tää on kyllä aika sekavaa jos kaikki tarkalleen miettii… ja asiakkaan laskutuksen kannalta vielä sekavampaa jos monta eri hinnoittelua ilman alvia ja alvin kanssa. Oma linjani on että kaikki käy yksilöllisen tutkimisen alkuohjauksen jolloin menee fysioterapian piiriin ja silloin on 0 % alv. Ryhmä koko on myös aina alle 10 hlö joka on se kelan säätelemä raja.”

YHTEENVETO

Se mihin perustuen fysioterapeutin tarjoama liikuntapalvelu tulkitaan terveydenhoitamiseksi tai toisaalta (kunto)liikunnaksi vaikuttaa veteen piirretyltä rajalta. Physio-liite liikuntapalvelun edessä ei asiaa ratkaise. Tämän vuoksi suosittelen hakemaan verohallinosta kirjallista, ilmaista ohjeistus-pyyntöä oman toiminnan verokannan perusteiksi. Näin varmimmin välttyy verottajan suunnalta jälkikäteen tulevilta ikäviltä tulkintayllätyksiltä ja veromätkyiltä. Ohjaajan kannattaa myös muistaa alvin osalta 10.000 euron raja. Kun alvillinen toiminta jää tämän alapuolelle, niin se on verotonta.

Rolex Replica