Reformer-laitepilateskoulutus

Laajuus: 6 lähiopetuspäivää
Pääsyvaatimus: pilatesohjaaja

Laitepilates tehostaa harjoittelua ja avaa pilatesmaailmaa aivan uudella tavalla. Laitepilates on Suomessa kasvava trendi, mutta maailmalla se on alusta asti ollut keskeinen osa pilatesta. Reformer-koulutus onkin erittäin suositeltava jatkokoulutus kaikille mattopilateksen taitaville pilatesohjaajille.

Terveysverkon Reformer-laitepilateskoulutus perehdyttää opiskelijan keskeiseen laitemateriaaliin klassisin ja modernein variaatioin perustasosta vaativampaan jatkotasoon. Opetus tapahtuu pienryhmässä oman tekemisen ja kokemisen kautta. Koulutukseen sisältyy tuhti liikemateriaalipankki, jonka avulla on helppo rakentaa asiakaslähtöisiä, monipuolisia ja yksilöllisiä tuntirakenteita niin yksityis- kuin ryhmäohjauskäyttöön. Koulutus sisältää liikeanalyysiä, Reformer-ohjauksen historiaa ja käsitteitä, opetusharjoittelutuokioita- ja keskusteluja sekä tuntirakenteiden suunnitteluohjeistusta pienryhmässä. Koulutus on avoin kaikille pilatesohjaajille. Omasta Reformer-harjoittelusta, -tuntemuksesta ja -kokemuksesta on osallistujille hyötyä.

Seuraava Reformer-koulutus

1. Lähiopetusjakso: pe-la   5.-6.4.2024
2. Lähiopetusjakso: pe-la   26.4.-27.4.2024
3. Lähiopetusjakso: pe-la   24.-25.5.2024

>Hae koulutukseen

Taustatietoa reformerista

Reformeri kuvaReformeri on pilateslaitteista käytetyimpiä ja monipuolisimpia. Sen teho ja vaikutukset perustuvat pyörillä kehikon päällä liukuvaan kelkkaan ja vaiheittain tiukentuvaan pehmeään jousivastukseen. Reformer-laite mahdollistaa erilaiset veto- ja työntöliikkeet kaikkiin suuntiin. Keskivartalon tukilihaksiston vahvistamisen lisäksi se on hyvä apuväline jalkaterän, jalan, lonkkien, käsivarsien ja hartiarenkaan lihastasapainon sekä liikkuvuuden ylläpidossa.

Pilateslaitteista reformeri on ainoa, jonka käyttöön on olemassa laaja klassista mattorepertuaaria vastaava klassinen Reformer-repertuaari perus-, keski- ja jatkotason variaatioineen. Klassisen repertuaarin lisäksi käytössä on myös laaja moderni harjoitevalikoima. Hyvässä ohjauksessa laite soveltuu yksilöohjauksen lisäksi mainiosti myös pienryhmäopetukseen.

Kouluttaja: Pilateskouluttaja Heikki Lempiäinen

Koulutuspalautetta Reformer-koulutuksesta

“Koulutus oli hyvin rakennettu sisällöllisesti. Ensimmäisen viikonlopun aikana kiinnitettiin paljon huomiota siihen kuinka ohjata, ja jälkimmäisenä siihen mitä ohjata ja kuinka tunti rakennetaan. Kaikki oli laatua ja innostavaa ja koulutus oli erittäin antoisa. Heikki on superkouluttaja! Risut: Projektori voisi olla vähän tehokkaampi. Voin hyödyntää työssäni 110 %:sti.”

“Plussat: Materiaalin läpikäynti, selkeät näytöt ja heti testaamaan itse. Materiaali loistava! Opetus innostavan mahtavaa. Miinukset: Välillä itselleni liian hidas tahti. [Anti työhöni:] Lisää liikkeitä harjoituspankkiin, varmuutta ja tarkkuutta omaan ohjaukseen sekä liikkeiden suorittamiseen. Pystyn ohjaamaan nyt paremmin yksilötunteja.”

“Kokonaisuutena koulutus oli todella hyvä. En oikein osaa sanoa puuttuiko siitä mitään. Mattokoulutukseen verrattuna pre-liikkeitä ei juurikaan käyty läpi, mutta toisaalta ne pystyy jo soveltamaan itse. Koulutuksessa korostui hyvin oman harjoittelun tärkeys ja se, että tämä oli todella vasta alku. Resepti on ja nyt vasta katsotaan mitä voi tehdä. Kiitos Heikille, perehtyneisyytesi ja intosi on todella ihailtavaa! [Anti työhöni:] Hyöydyn koulutuksesta jo mattopilates ajatellen. Syventää pilatesosaamistani entisestään ja jatkossa aion pikkuhiljaa siirtyä laitepuolelle maton lisäksi.”

“Parasta käytännönläheisyys, tekemisen kautta oppiminen antoi paljon. Ryhmän koko oli hyvä.”

“Todella kattava koulutus. Paljon asiaa; aikaa olisi voinut olla enemmänkin. Heikille isot ruusut kannustavasta ja motivoivasta opetuksesta sekä palautteen annosta. Tietoa annettiin vapaasti, ei tiedon panttaamista. Paljon vaihtoehtoja liikkeille, heti sai monipuolisen liikepankin. Käytännön ohjaukset todella hyvää harjoitusta. Olisin kaivannut esim. yhden tunnin eli olisi kokenut tuntikokonaisuuden. Materiaaliin enemmän ohjeita, nyt itse liikkeen seuranta ja tekstin kirjoitus välillä hankalaa. [Anti työhöni:] Pääsen hyödyntämään oppeja ja koulutus antoi itselleni motivaatiota uuden opetteluun. Laajentaa ja monipuolistaa omaa työtäni ja syventää ammattitaitoa.”

Rolex Replica