Tehokasta ja turvallista treeniä PhysioTrainerin kanssa

Julkaistu tiivistettynä K&F-lehdessä. Kirjoittaja Sini-Liisa Heinonen (1. kuvassa).
PhysioTrainer artikkeli kuva

Personal trainer on suojaamaton nimike eli alalla voi työskennellä ilman koulutusta. Valmennuksen laadusta ei siis valitettavasti aina ole takeita. Ihmiset ovat yhä tietoisempia tästä ja osaavat vaatia koulutettua ammattilaista harjoittelunsa tueksi. Samaan aikaan fysioterapeutit ovat ohjanneet asiakkaitaan esimerkiksi kuntosaliharjoittelun pariin. Personal trainer-koulutukset eivät ole kuitenkaan houkutelleet, kun suuri osa koulutussisällöstä on tuttua jo ammattikoulutuksen puolelta. FIHF Oy (Finnish Institute of Health and Fitness Oy) huomasi tarpeen fysioterapeuteille suunnatusta personal trainer-koulutuksesta ja loi PhysioTrainer-koulutuksen yhteistyössä Kuntokompassin ja Terveysliikuntainstituutin kanssa.

Koulutukselle oli kysyntää

Ensimmäinen PhysioTrainer-koulutus alkoi Espoossa marraskuussa 2014. Sen jälkeen koulutukset ovat täyttyneet nopeasti, joten fysioterapeuteille suunnatulle personal trainer-koulutukselle oli selvästi kysyntää. Kurssilaiset ovat olleet tyytyväisiä koulutuksen sisältöön ja kokeneet saaneensa koulutuksesta uusia mahdollisuuksia fysioterapeutin työhön. Osa kurssilaisista on hakenut kurssilta lähinnä syventävää tietoa omaan työhönsä, toiset taas ovat koulutuksen myötä vaihtaneet työnkuvaansa laajemmin.

Lisäkoulutus tuo lisää ammattitaitoa

Joutsenolainen yrittäjäaviopari Anna-Leena Aarnio ja Jouni Ropponen innostuivat koulutuksesta, sillä he halusivat laajentaa yrityksensä, Joutsenon Fysikaalinen Hoitolaitos Ultra Ay:n palveluja. ”Takana on 25-vuotinen ura fysioterapeuttina niin kunta- kuin yksityissektorillakin, viimeiset kymmenen vuotta yrittäjinä. Halusimme kehittää yrityksen toimintaa ja tarjota asiantuntevaa palvelua myös liikunta- ja terveyspuolella. Halusimme oppia ja ymmärtää enemmän niistä tekijöistä, joita treenaamisen ja kunnon kohottamisen taustalla on. Myös ravitsemuspuoli kiinnosti.”, toteaa Anna-Leena. Hänen mielestään oli luonnollista mennä koulutukseen samanaikaisesti: ”Saamme PhysioTrainer-toiminnan heti käyntiin, kun tavoitteet ja yrityksen tulevaisuudenkuva on molemmille selvä. Osa PhT-asiakkaista tulee varmasti olemaan fysioterapia-asiakkaitamme, mutta tavoitteena olisi saada myös uudenlaista, painonpudotukseen ja kunnon kohotukseen keskittyvää asiakaskuntaa.”

Myös turkulainen Hannu Kansanen lähti koulutukseen laajentamaan osaamistaan. ”Olen tehnyt fysioterapeutin työtä jo reilusti yli 20 vuotta. Nykyisen työelämän ainoa pysyvä asia on muutos. Yhdet yt-neuvottelut läpikäyneenä halusin varautua tulevaisuuteen lisäämällä ammattitaitoani lisäkoulutuksella. Personal training kiinnosti, sillä lasteni harrastusten kautta olen päässyt tutustumaan valmentamisen kiehtovaan maailmaan.” Monipuolinen liikuntatausta on saanut tuttavapiirin kyselemään Kansaselta liikunta- ja ravitsemusaiheisia ohjeita. ”Olisin voinut käyttää suojaamatonta personal trainer-nimikettä jo aiemmin, mutta halusin kouluttautua, jotta en sortuisi amatöörien puuhasteluun vaan toiminnan takana olisi varma tieto”, perustelee Kansanen osallistumistaan PhysioTrainer-koulutukseen.

Kansasen nykyisessä työpaikassa, ikääntyneiden palvelutalossa, ei PhysioTrainer-asiakkaita vielä ole, mutta koulutuksen oppeja hän silti käyttää. ”Ohjaan ikääntyneiden liikuntaryhmiä ja yksilöllistä harjoittelua muun muassa kuntosalilla. Tähän olen saanut lisää tietoa ja luottamusta, joten pystyn paremmin perustelemaan asiakkailleni miksi harjoittelemme niin kuin harjoittelemme. Olen entistä asiantuntevampi myös ravintoasioissa ja henkilökunnan moniin kysymyksiinkin olen nyt ollut pätevämpi vastailemaan.” Kansanen aikoo opetella koulutuksen antamaa työnkuvaa hiljalleen ja aika näyttää, millaiseksi hänen työnsä tulevaisuudessa muodostuu.

PhysioTrainer yhdistää fysioterapian ja personal trainingin

Monilla PhysioTrainereilla fysioterapeutin ja personal trainerin työt kulkevat käsi kädessä. Asiakas tulee fysioterapiaan lähetteellä ja kuntoutus aloitetaan fysioterapiana, mutta kokonaisvaltaisempi treeni on mukana kuviossa joko alusta asti tai heti kun asiakkaan vointi sallii sen. Kun kuntoutustarvetta ei enää ole, voi sama tuttu fysioterapeutti jatkaa asiakkaan kanssa personal trainerin roolissa.

Näin toimii muun muassa Marjut Vanhatalo Porin Tutkimuslaitos Ergos Oy:stä. Vanhatalo oli pyöritellyt jo pidempään ajatusta personal trainer-koulutukseen menosta: ”Toiveena oli, että pystyisin entistä paremmin antamaan tietoa ravintoasioista sekä motivoimaan asiakkaita omaehtoiseen terveydestä huolehtimiseen.” Vanhatalo punnitsi työnantajansa kanssa eri personal trainer-koulutuksia. PhysioTrainer-kurssille vaatimuksena ollut fysioterapeutin pohjakoulutus sai valitsemaan juuri tämän koulutuksen eikä valintaa ole tarvinnut katua. ”Sain koulutukselta paljon ja olen pystynyt hyödyntämään sitä heti työssäni. PhT-työn olen yhdistänyt fysioterapiaan ja se kulkee osittain limittäin, rinnakkain tai jatkumona aktiivifysioterapian jälkeen. Lisäksi olemme aloittamassa pienryhmätrainingia työfysioterapiapalveluiden puitteissa.”

PhysioTrainer Tuija Jokinen valmentaa

PhysioTrainer Tuija Jokinen valmentaa.Myös 30 vuotta fysioterapeuttina työskennellyt Tuija Jokinen yhdistää fysioterapian ja personal trainingin työpaikallaan Kunnon Startissa Sastamalassa. ”Halusin lisäkoulutusta kokonaisvaltaiseen harjoitteluun ja koulutus antoi minulle työkaluja juuri tähän. Nykyisin yhdistän fysioterapiaa ja PhysioTrainingia lähes kaikkien asiakkaideni kanssa ja koen, että PhysioTrainer-koulutus on monipuolistanut työtäni. Koen myös asiakkaideni hyötyvän fysioterapian ja personal trainingin yhdistämisestä”, kertoo Jokinen. Hän pyrkii saamaan kuntoutusasiakkaansa nopeasti omaehtoisen kokonaisharjoittelun pariin: ”Oikein suunnitellulla harjoittelulla vaivat saadaan nopeasti hallintaan ja asiakkaat huomaavat etteivät vaivat rajoita harjoittelua. Tavoitteena on, että saisin asiakkaani huomaamaan harjoittelun tärkeyden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi.”

Suomen Urheiluhierontakeskuksessa työskentelevä Heidi Kurronen hakeutui koulutukseen, koska halusi saada tietoa ja uskallusta ihmisen fyysiseen kuormittamiseen ja kokonaisvaltaisempaan hyvinvointiin. Hän kokee saaneensa koulutuksesta todella paljon välineitä työkalupakkiinsa. Kurrosen vastaanotolla käy paljon kuntoilijoita ja jonkin verran urheilijoita. Hän haluaa viedä fysioterapiaa entistä toiminnallisempaan suuntaan ja suunnittelee tekevänsä kaikille asiakkailleen heidän tarpeitaan vastaavan pt-paketin. ”En ole mainostanut koulutusta suuremmin asiakkaille, mutta olen antanut vinkkejä treenaamiseen ja saanut aikaan hyviä keskusteluita. Asiakkaat ovat sitten halunneet lähteä toteuttamaan keskustelussa nousseita ajatuksia käytännössä ja olenkin valmentanut jo useampaa asiakasta tämän kesän aikana”, hän kertoo.

Reeta-Mari Loukusa Pudasjärveltä toimii yksityisessä fysioterapiayrityksessä. ”Olen hyödyntänyt koulutusta fysioterapia-asiakkaiden kanssa eli kuntoutuksen näkökulmana on ollut myös fyysisen suorituskyvyn parantaminen. Asiakkaalle on esimerkiksi suunniteltu kuntosaliohjelma ja spesifien liikekontrolliharjoitteiden lisäksi on vahvistettu myös suuria lihasryhmiä. Hienointa on ollut nähdä, kuinka liikuntaa harrastamaton ja heikot motoriset taidot omaava keski-ikäinen nainen innostuu kuntosaliharjoittelusta.” Loukusalla on muutama personal training-asiakas ja syksyn tullen toimintaan on tarkoitus panostaa enemmänkin. Haastetta riittää, sillä pohjoispohjanmaalaisesta kunnasta ei välttämättä löydy innokkaita valmennettavia samalla tavoin kuin kasvukeskuksista. ”Pudasjärvellä suuri osa asukkaista on eläkeikäisiä tai lähestyy sitä eikä globaali kuntoilutrendi ole ainakaan vielä saanut asukkaita innostumaan kuntosaliharjoittelusta. Täällä ei ole totuttu harrastamaan liikuntaa vaan tekemään rankkaa fyysistä työtä”, Loukusa toteaa.

Fysiatri kaipasi nopeampaa ohjausta harjoittelun pariin

Tero Lagerstedt on peruskoulutukseltaan fysiatrian erikoislääkäri. Hän huomasi työssään, että hoitoketju ei palvele asiakkaita parhaalla mahdollisella tavalla: ”Tärkeä osa hoidon onnistumista omatoiminen harjoittelu. Monesti on jäänyt harmittamaan, että potilas kaipaisi opastusta heti diagnoosin jälkeen, mutta fysiatrin peruskoulutus ja lääkärikeskusten rajalliset toimitilat eivät suo tällaiseen mahdollisuutta. Potilas ohjataan lähetteellä fysioterapiaan, mutta jonot ovat välillä pitkät.” Lagerstedt pohti tähän ongelmaan ratkaisua ja päätti opiskella personal traineriksi. ”Oma liikuntataustani on monipuolinen, mutta harjoitteluun opastaminen ei ollutkaan niin helppoa kuin äkkiseltään luulisi ja lisäksi kaipasin lisää tietoa ravitsemuspuolelta. PhysioTrainer-koulutukseen hain, koska en katsonut järkeväksi tuhalta aikaa perusanatomian, fysiologian yms. opiskeluun. Koulutus oli varsin intensiivinen, mutta antoi valmennuksen avuksi juuri niitä eväitä, joita kaipasinkin.” Lagerstedt työskentelee Helsingissä Kinesiostudio Boulessa, jossa on välineet ja tilat perusharjoitteluun. ”Diagnoosin jälkeen potilas saa heti erikoislääkäriltä ohjeistuksen oikeaoppisiin harjoitteisiin ja voi sitten jatkossa harjoitella itsekseen tai fysioterapeutin/personal trainerin kanssa.”

Koulutuksesta oman yrityksen pariin

PhysioTrainer Kirsi Siekkisen asiakas aitakoordinaatiotreeneissa kuva

PhysioTrainer Kirsti Siekkisen asiakas aitakoordinaatiotreeneissä Jyväskyläläinen Kirsti Siekkinen oli jo pidempään miettinyt, miten saisi istumapainotteiselle, tutkijasisältöiselle päivätyölleen asiakaslähtöisempää ja toiminnallisempaa hommaa. PhysioTrainer-kurssi vastasi tähän tarpeeseen täydellisesti. ”Koulutuksen myötä tulin tietoiseksi siitä, että fysioterapeuttina minulla on hyvä valmius tehdä pt-valmennustyötä. Oma urheilutausta, monipuolinen liiketaito-osaaminen ja ohjaajakokemus ovat hyvä pohja, mutta koulutuksesta sain monipuolisen tietopaketin valmennuksen ohjelmointiin ja ravitsemukseen. Tärkeä oli myös se viikonloppu, jolloin pohdimme henkisen sparrauksen roolia ja keinoja tukea asiakasta vaikeina hetkinä.”

Siekkinen aloitti työt yrityksessään heti koulutuksen päätyttyä ja on saanut rohkaisevaa palautetta. Hän treenauttaa asiakkaitaan niin luonnossa, lähiliikuntapaikoilla kuin kuntosalillakin. ”Tärkeintä personal trainerin työssäni on se, että asiakkaat oppivat itse oivaltamaan asioita. Näin voin luottaa siihen, että he valmennusjakson jälkeen osaavat itsenäisesti ja turvallisesti tehdä harjoituksia sekä ymmärtävät ravinnon ja levon merkityksen hyvinvointiinsa”, selostaa Siekkinen.

Myös tämän jutun kirjoittanut Sini-Liisa Heinonen Riihimäeltä perusti yrityksen PhysioTraineriksi valmistuttuaan. ”Äitiyslomien aikana olen tehnyt kaikenlaisia liikunta- ja terveysalaan liittyviä töitä. Olen ohjannut liikuntaryhmiä, pitänyt luentoja, kirjoittanut lehtiartikkeleita ja tehnyt tutuille kuntosaliohjelmia. Olen pitänyt monipuolisesta työstä eikä paluu fysioterapeutin perustyöhön tuntunut houkuttelevalta vaihtoehdolta.” Oma yritys, PhysioTraining Ydin, mahdollistaa monipuolisemman toimenkuvan ja vaihtelevat työajat mahdollistavat esimerkiksi lasten lyhennetyn päivähoitoviikon.

”Kun fysioterapeuttina ohjasin ryhmäliikuntaa, jumppaajat tulivat tuntien jälkeen kysymään neuvoa tuki- ja liikuntaelinongelmiinsa. Monesti vaivaan löytyi venytä täältä, vahvista tuolta-tyylinen ratkaisu, mutta harvoin muutaman liikkeen tekeminen saa vaivaa lopullisesti häviämään. Usein ajattelin, että olisipa mahdollista ohjata ihmisiä ymmärtämään laajemmin aktiivisen liikkeen ja esimerkiksi lihastasapainon ja ryhdin merkitys erilaisten vaivojen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa. PhysioTrainer-kurssi ja oma yritys tarjosi tähän täydellisen mahdollisuuden.”

Fysioterapeutti tai ft-opiskelija, LUE LISÄÄ JA HAE KOULUTUKSEEN!

Alla kuvia koulutuksesta:

Marko Pirhonen opastaa PhysioTrainer-koulutuksessa kuva Oikeaoppinen liiketekniikka takaa turvallisen treenin. Ft Marko Pirhonen opastaa.

Fysiatri Tero Lagerstedt PhysioTrainer-koulutuksessa kuva Koulutuksessa testataan omia rajoja mm. HIIT-harjoituksissa. Etualalla fysiatri Tero Lagerstedt

Ft Marko Pirhonen luennoi PhysioTrainer-koulutuksessa kuva Ft Marko Pirhonen luennoi henkisestä valmennuksesta.

Ft OMT Martti Alanko kouluttaa PhysioTrainereita kuva

Rolex Replica