PhysioPilates -ohjaajakoulutus

PhysioPilates ohjausta kuva

PhysioPilates -ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity Suomen Pilates Yhdistyksen hyväksymä laaja pilateskoulutus. Jos olet kiinnostunut yleisestä pilatesohjaajakoulutuksestamme, katso PilatesHealth.

Seuraava PhysioPilates ohjaajakoulutus koulutus:
1. lähiopetusjakso: 27.-29.9.2024
2. lähiopetusjakso: 22.-24.11.2024
3. lähiopetusjakso: 13.-14.12.2024

(Early Bird etu -200€, hae syyskuun koulutukseen! etukoodi: “physiopilates-early”)

>HAE KOULUTUKSEEN!

Seuraava PhysioPilates jatkotaso:
13.-15.9.2024 / 11.-13.10.2024 / 8.-10.11.2024 / 10.-12.1.2025

>HAE KOULUTUKSEEN!

Mitä on PhysioPilates?

PhysioPilates (tai FysioPilates) on pilatesharjoittelua, jota ohjaa PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen suorittanut fysioterapeutti. PhysioPilates perustuu Joseph Pilateksen luomaan kehonhallintamenetelmään, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Menetelmän tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

PhysioPilatesta voi verrata tavalliseen pilatesharjoitteluun. PhysioPilateksessa ainutlaatuista on kuitenkin ohjaajan ammattitaito. Fysioterapiatausta ja laadukas pilateskoulutus takaavat, että ohjaaja pystyy antamaan tarvittaessa asiakkaan ongelmaan kohdistuvat täsmäliikkeet. PhysioPilates-harjoitteilla opitaan mm. käyttämään kehon lihaksia optimaalisesti, jolloin liian yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään parantuneen kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia.

PhysioPilates ryhmä kuva

PhysioPilates sopii mainiosti yksilölliseen harjoitteluun sekä pienille ja keskikokoisille ryhmille. PhysioPilatesta voi ohjata kaikille aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Voit etsiä paikkakuntasi PhysioPilates-ohjaajia Terveysverkon ohjaajarekisteristä. PhysioPilates on rekisteröity tavaramerkki.

Pilatesohjaajakoulutus fysioterapeuteille

PhysioPilates-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity pilatesohjaajakoulutus. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tai kuntohoitajan ammattitutkinto. Koulutukseen voi hakea myös fysioterapiaopiskelijana, mutta PhysioPilates-ohjaajaksi valmistuu vasta, kun ft-tutkinto on suoritettu. PhysioPilates-ohjaajakoulutuksessa käsitellään kaikki perinteiset aiheet pilateksen matto-ohjelmasta, mutta asioita tarkastellaan enemmän fysioterapeuttisesta näkökulmasta. PhysioPilates-nimikkeen sekä valmiuden ohjata alkeispilatestunteja saa, kun on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen tason. Nimikkeen käyttö ei edellytä mitään maksuja tai muita sitoumuksia.

PhysioPilates taipuu moneen. Voit ohjata perinteisiä pilatestunteja tai erikoistua TULE-ongelmaisiin asiakkaisiin. Lukuisat fysioterapeutit ovat myös löytäneet pilateksesta heti uusia välineitä fysioterapeutin työhönsä. Perinteisen fysioterapeutin työnkuva laajenee jatkuvasti ja pilates on mainio työkalu sekä kuntouttamiseen että ennalta ehkäisevään harjoitteluun.

Hanna-Kaisa kuva

Ilman PhysioPilates-koulutusta en tekisi nyt unelmieni työtä

LUE HANNA-KAISAN TARINA

 

Jukka kuva

Kun fysioterapeutti löysi pilateksen

LUE JUKAN TARINA

 


Koulutuksen sisältö

PhysioPilates-koulutus kuva

PhysioPilates-ohjaajakoulutus jakautuu 1-tasoon sekä laajempaan jatkotasoon, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Ensimmäisellä tasolla käydään läpi pilateksen klassinen repertuaari ilman välineitä. Jatkotasolla tasolla keskeisessä osassa ovat pilateksen pienvälineet, jotka monipuolistavat harjoittelua.  Jatkotason suorittaminen ei ole välttämätöntä, mutta monipuolisen ja kattavan pilatesosaamisen kannalta suosittelemme sitä lämpimästi. Lisäksi, jos haluaa Suomen Pilates Yhdistyksen jäseneksi ja nimensä heidän rekisteriinsä, tulee PhysioPilates-ohjaajakoulutus suorittaa koko laajuudessaan.

PhysioPilates taso I

Ensimmäisellä tasolla käydään läpi prepilatesliikkeitä sekä klassisen repertuaarin 34 liikettä ja niiden helpotetut versiot. Pilatesmetodia tarkastellaan fysioterapeuttisesta näkökulmasta. Koulutuksen päätteeksi on teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden vetää PhysioPilates-mattotunteja ilman välineitä.

Ensimmäisen tason aiheet:

 • Pilates-menetelmän perusteita ja historiaa
 • Pilatesharjoittelun periaatteet ja tavoitteet
 • Pilateksen klassisen repertuaarin mattoliikkeet (34) sekä niiden helpotetut versiot sekä prepilates-liikkeet
 • Keskivartalon, hartiarenkaan ja lantion stabiliteetin merkitys pilatesharjoittelussa huomioiden TULE-ongelmat
 • Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa
 • PhysioPilates-demotunnit
 • Alkeistunnin ohjaus ja suunnittelu vasta-alkajalle/ näytetunnit
 • Pilateslikkeiden oma tekninen harjoittelu alkeistason tunneille

PhysioPilates jatkotaso  (aiemmin taso 2&3)

PhysioPilates-koulutuksen jatkotaso suoritetaan keväästä 2019 alkaen yhtenä koulutuskokonaisuutena. Kyseessä on erittäin monipuolinen paketti jatkotason pilatesoppia, jossa keskiössä ovat pilateksen pienvälineet, pilatesohjaamisen erityisaiheet ja pilateksen hyödyntäminen TULE-asiakkaiden ohjauksessa. Kouluttajina toimivat kunkin osa-alueen erityisosaajat, Minna Määttä, ft Hanna Kanerva, ft Marianne Kyrklund, Heikki Lempiäinen, ft Riku Virtanen, ft Tuula Schoultz. PhysioPilates-jatkotaso suoritetaan yhdessä PilatesHealth kurssilaisten kanssa, jotka ovat käyneet laajuudeltaan PhysioPilates taso1:stä vastaavan PilatesHealth taso 1 koulutuksen.

Jatkotason jälkeen ohjaaja on suorittanut PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen koko laajuudessaan. Ohjaajalla on valmius vetää monipuolisesti PhysioPilates-tunteja sekä yksilöohjausta pienvälineillä ja ilman huomioiden myös asiakkaiden TULE-toimintahäiriöt ja monet muut erityisaiheet.

Jatkotason
aiheet:

Pienvälineet

 • Pilatesharjoittelu pilatesrullalla
 • Pilatesharjoittelu pilatesrenkaalla
 • Pilatesharjoittelu eri kokoisilla pallolla
 • Pilatesharjoittelu käsipainoilla
 • Pilatesharjoittelu vastuskuminauhalla
 • Pilates-demotunnit pienvälineillä

Pilatesohjaamisen erityisaiheet

 • Lihaskalvolinjojen huomioiminen Pilates-harjoittelussa
 • Faskiatunti
 • Klassinen Pilates Faskian näkökulmasta
 • VoimaPilates-demotunti
 • Raskaana olevan ja synnyttäneen asiakkaan liikunta / pilatesharjoittelu
 • Raskauden ajan Pilates-tunti
 • Synnytyksen jälkeinen Pilates-tunti
 • Pilatesohjaamisen manuaalinen avustaminen
 • Flow / Mindfulness
 • Pilates-demotunnit jatkotasolle
 • Pilateslaitetutustuminen
 • Pilatestietouden syventäminen / yksilötunnit
 • Krooninen alaselkäkipu ja pilesharjoittelu
 • TULE-asiakkaan harjoittelu
PhysioPilates taso III valmistuneet 2019 kuva

PhysioPilates taso III valmistuneet 2019

Kesto ja laajuus

Koulutukseen kuuluu lähiopetustunteja ja itsenäistä opiskelua.

Taso I: 8 lähiopetuspäivää (n. 70 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 135 tuntia (à 60min).

Taso II & III: 11 lähiopetuspäivää (n. 90 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 165 tuntia (à 60min).

Koko PhysioPilates-koulutus: 21 lähiopetuspäivää (= 160 lähiopetusoppituntia). Itsenäinen työ mukaan lukien koulutuksen kokonaistyömäärä on n. 300 tuntia (à 60min) riippuen ohjaajan lähtötasosta. Lähiopetus järjesteteään yleensä kolmen päivän jaksoissa. Yksi taso vaatii noin 3-4 kuukautta, joten koko PhysioPilates-koulutuksen kesto on minimissään kuusi kuukautta, yleensä enemmän. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jonka voi hyvin suorittaa muun työn tai opiskelun ohessa. Opiskelijoiden kannattaa varata aikaa harjoittelemiseen ja ohjauskokemuksen kartuttamiseen myös tasojen välillä.

Paikka ja hinta

Paikka: koulutukset järjestetään Espoon Otahallilla (Otaranta 6, 02150 Espoo).

Taso I: Early bird: 1790 € sis. alv 24%, etukoodi: "physiopilates-early"  (norm. 1990 sis. alv)

Jatkotaso: Eardly bird: 1990 € sis. alv 24% etukoodi: "jatkotaso-early" (norm. 2290€ sis. alv)

Koulutusta ei ole pakko suorittaa kokonaisuudessaan, eikä lisenssikuluja tai muitakaan piilokuluja tai velvoitteita ole. Koulutusmateriaali sisältyy hintaan.

>HAE KOULUTUKSEEN!

Kouluttajat

PhysioPilates 1-tasolla kouluttajina toimivat: Marianne, Ilona, Riku ja Niina.
Jatkotasolla kouluttajina toimivat: Marianne, Minna, Hanna, Tuula, Riku ja Heikki.

Miksi valita PhysioPilates-ohjaajakoulutus?

Arvostettu koulutus

PhysioPilates-koulutus aloitettiin vuonna 2008 ja ammattitaitoisia PhysioPilates-ohjaajia on koulutettu jo yli 500. PhysioPilates tunnetaan alalla laadukkaana kokonaisvaltaisena pilateskoulutuksena, jonka opetuksessa huomioidaan vahvasti tieteellinen näyttö.

Huippukouluttajat

PhysioPilates-kouluttajat (ks. yllä) ovat alansa huippuosaajia, joilla on vankka tausta pilateskouluttamisessa.

Kilpailukykyinen hinta

Voit vertailla laajojen pilateskoulutusten hintoja, opetuspäivien määrää, sisältöä, yms. Uskallamme väittää, että PhysioPilates-koulutuksen hinta on varsin kilpailukykyinen - kuitenkaan opetuksen laadusta tinkimättä!

Tuki koulutuksen jälkeen

Tuemme ohjaajia myös koulutuksen jälkeen. Voit kysyä meiltä neuvoa tai kirjoittaa vaikkapa PhysioPilates-ohjaajien omaan Facebook-ryhmään. Ylläpidämme PhysioPilates-ohjaajien rekisteriä verkkosivuillamme ja markkinoimme PhysioPilatesta tapahtumissa ja muissa kanavissa.

Ei lisenssimaksuja

PhysioPilates-lisenssin ja -logon saa vapaaseen käyttöönsä suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen ensimmäisen tason. Mitään lisenssimaksuja tai muita vaatimuksia ei ole.

Mitä mieltä koulutuksen käyneet ovat?

Pelkästään meitä ei tarvitse uskoa. Alla on suoria lainauksia koulutuksen käyneiltä ohjaajilta fysioterapeuttien Facebook-ryhmästä:

"Olen käynyt koko koulutuksen (taso1 ja jatkotaso), ja lämpimästi suosittelen. Itse sovellan oppeja sekä yksilöterapiassa että ryhmän ohjauksessa. Käytän paljon myös urheilijoiden oheisvalmennuksessa."
- Sini Marjaana Nupponen, PhysioPilates-ohjaaja

"Omasta puolestani voin lämpimästi suositella. Olen suorittanut pitkän koulutuksen (tasot I ja jatkoso). Monipuolinen kokonaisuus, jossa fysioterapeuttinen osaaminen tuodaan hyvin mukaan pilateksen ohjaamiseen."
- Virpi Peltomaa

"Suosittelen I- tason perusteella ja tarkoitus jatkaa kun rahkeet antavat myöden. Hyvä työkalu tule- asiakkaiden kanssa."
-Tiina Hämäläinen, PhysioPilates-ohjaaja (taso I)

"PhysioPilates (Taso1 ja jatkotaso), ehkä parhaat koulutukset ikinä. Hyviä työkaluja heti ensimmäisestä viikonlopusta. Erittäin osaavat kouluttajat. Käytän yksilö- ja ryhmäohjauksessa - mm. tules, raskaana olevat, urheilijat, neurologiset. Suosittelen ehdottomasti!"
- Riina Pelli, PhysioPilates-ohjaaja

"Olen myös käynyt koko koulutuskokonaisuuden ja se on ihan kulmakivenä ja runkona ihan kaikkiin mun töihin nykyään oli sit neurologisia tai tule asiakkaita, yksilöinä tai ryhmissä. Suosittelen, mene ihmeessä."
- Annika Rinne, PhysioPilates-ohjaaja

"Taso 1 (ja vanha taso 2) suoritettu ja ilman muuta suosittelen! Paljon uusia työkaluja niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseen."
- Milla Lind, PhysioPilates-ohjaaja

>HAE KOULUTUKSEEN!

Rolex Replica