Liikuntapalveluiden verokannan perusteita yksilö-/ryhmäliikunnassa

ALV artikkeli fysioterapeuttinen ohjaus kuvaPäivitys 25.9.2017: Verottaja on julkaissut oman ohjeen liikuntapalvelujen arvonlisäverokantaa koskien. Tätä artikkelia ei ole vielä päivitetty sen pohjalta. Voit lukea verottajan ohjeen täältä.

Liikuntapalveluiden arvonlisäverotus aiheuttaa päänvaivaa ohjaajien keskuudessa.  Eikä turhaan – asia on haasteellinen jopa verottajalle. Tähän artikkeliin olen koostanut vastauksia eri ALV-kantojen käytöstä verottajalta saatujen tietojen perusteella. Huomioithan, että varmin tapa välttyä jälkiseuraamuksilta on hakea verottajalta ilmaista kirjallista ohjauspyyntöä (ks. kysymys 3). 

– Marianne Kyrklund 5.4.2017

ALV 24 %

Alv on 24 % kun ohjaaja myy liikuntapalveluita yrityksiin, liikuntakeskuksiin tai kuntosaleille, jotka sitten myyvät liikuntatuotetta eteenpäin asiakkailleen tai tarjoavat henkilökuntaliikuntana. Siis silloin kun ohjaaja myy palveluita toiselle yritykselle.

ALV 10 %

Jos asiakkaat tulevat ohjaajan tilaan liikkumaan tai maksavat ohjaajalle suoraan liikuntapalvelusta, niin alv on 10 %. Verohallinnossa määritellään 10 % verokantaan kuuluva liikuntapalvelu sellaiseksi, joka mahdollistaa liikunnan harjoittamisen kuten jumppaamisen ryhmässä. Mutta jos liikuntapalvelu on valmentamista, liikeratakoulutusta (Verohallinnon termi) tai ravintovalmennusta, eli yhdelle henkilölle tai pienelle joukolle (2-3 henkilöä) suunnattua, niin verokanta on 24 %, kuten esimerkiksi PT-toiminta (arvonlisäverolain 85 a §).

ALV 0 %

Fysioterapeuttinen yksilöhoito/liikehoito lähetteellä on alv 0 %, mutta moni miettii mikä on verokanta liikuntaohjeiden tai ryhmäohjauksen suhteen, kun lähetettä ei ole? Ohessa Verohallintoon lähettämäni sähköpostikysymykset sekä vastaukset:

KYSYMYS 1. Jos esim. selkäkipuinen asiakas tulee fysioterapeutille ilman lähetettä saamaan liikuntaoh-jeita niin voiko fysioterapeutti kirjata palvelun alv 0 %?

VASTAUS. Jos siis asiakkaalle myydään fysioterapeuttista toimintaa jolla parannetaan tai ylläpidetään asiakkaan suorituskykyä, niin myynti on alviton. Fysioterapeutin ollessa rekisteröity itsenäiseksi terveydenhuollon ammatinharjoittajaksi myynti on siis veroton vaikka asiakkaalla ei ole lähetettä.

Terveydenhuollon palvelu on arvonlisäverolain 35 §:n mukaan arvonlisäveroton kun sillä tarkoitetaan mm. fysioterapeuttista toimintaa ja muita suorituskykyä parantavia ja ylläpitäviä toimenpiteitä ja terapioita.

KYSYMYS 2. Milloin fysioterapeutin ohjaama liikuntaryhmän (esim. PhysioPilates) voidaan laskuttaa alv 0 % (asiakkaalla ei ole lähetettä)

VASTAUS. Jotta liikuntaryhmän ohjaamisesta voisi laskuttaa alvittomasti, tulisi liikuntaryhmän ohjaaminen tulkita terveydenhoitamiseksi, eikä liikuntapalvelun tarjoamiseksi. Tällaista tulkintaa voi hakea arvonlisä-verotuksen kirjallisella ohjauspyynnöllä, joka on maksuton.

KYSYMYS 3. Onko fysioterapeutin ohjaama liikuntaryhmä alv 0 %, jos asiakkaalla lähete liikuntahoitoon yksilöhoitojen jatkoksi?

VASTAUS: Tähän pätee sama kuin edelliseen kysymykseen. Nuo liikuntahoidot eivät ole itselleni siinä määrin tuttuja, että uskaltaisin väittää niiden kuuluvan fysioterapeuttisen toiminnan piiriin liikuntapalvelun sijaan. Neuvoisin että haette tästä kirjallista ohjausta lomakkeella 7300. Voitte liittää siihen vapaamuotoisen selvityksen pidettävistä liikuntatunneista ja niiden roolista fysioterapeuttisessa hoidossa hieman tarkemmalla tasolla.

Lisäksi vielä yhden PhysioPilates-ohjaajan Facebook-kommentti:

”Tää on kyllä aika sekavaa jos kaikki tarkalleen miettii… ja asiakkaan laskutuksen kannalta vielä sekavampaa jos monta eri hinnoittelua ilman alvia ja alvin kanssa. Oma linjani on että kaikki käy yksilöllisen tutkimisen alkuohjauksen jolloin menee fysioterapian piiriin ja silloin on 0 % alv. Ryhmä koko on myös aina alle 10 hlö joka on se kelan säätelemä raja.”

YHTEENVETO

Se mihin perustuen fysioterapeutin tarjoama liikuntapalvelu tulkitaan terveydenhoitamiseksi tai toisaalta (kunto)liikunnaksi vaikuttaa veteen piirretyltä rajalta. Physio-liite liikuntapalvelun edessä ei asiaa ratkaise. Tämän vuoksi suosittelen hakemaan verohallinosta kirjallista, ilmaista ohjauspyyntöä oman toiminnan verokannan perusteiksi. Näin varmimmin välttyy verottajan suunnalta jälkikäteen tulevilta ikäviltä tulkintayllätyksiltä ja veromätkyiltä. Ohjaajan kannattaa myös muistaa alvin osalta 10.000 euron raja. Kun alvillinen toiminta jää tämän alapuolelle, niin se on verotonta.