Pilates-ohjaajakoulutus: PilatesHealth

PilatesHealth-ohjaajakoulutus kuva

PilatesHealth on liikunta-alan ammattilaisille ja kehonhallinnasta kiinnostuneille suunnattu Suomen Pilates Yhdistyksen hyväksymä laaja pilatesohjaajakoulutus. Jos olet kiinnostunut fysioterapeuteille räätälöidystä Pilates-ohjaajakoulutuksestamme, katso PhysioPilates.

Mitä on PilatesHealth?

PilatesHealth logo

PilatesHealth on pilatesharjoittelua, jossa yhdistetään Joseph Pilateksen (1880-1967) luoma kehonhallintamenetelmä terveysliikunnan nykytietämykseen sekä uusimpaan tutkimustietoon tuki- ja liikuntaelin harjoittelusta. PilatesHealth tunnin tavoitteena on edistää kehonhallinnan kautta hyvinvointia ja mielen tasapainoa.  Tunnille tuleva asiakas voi luottaa olevansa ammattitaitoisen ohjaajan opastuksessa, jolla on takanaan laaja PilatesHealth-ohjaajakoulutus ja joka osaa ohjata pilatesliikkeet oikeappisesti ja turvallisesti.  PilatesHealth tunnit sopivat kaikille ikään ja taustaan katsomatta.

PilatesHealth tunnin pohjana ovat Joseph Pilateksen kuusi perusperiaatetta: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen. Tunnit kehittävät voimaa ja liikkuvuutta sekä antavat hyvää oloa.

PilatesHealth® on rekisteröity tavaramerkki.

PilatesHealth-ohjaajakoulutus

PilatesHealth-ohjaajakoulutus on liikunta-alan ammattilaisille suunnattu laaja pilatatesohjaajakoulutus, joka antaa valmiudet yksilö- ja ryhmäohjaukseen Pilateksen matto-ohjelmasta. Koulutus on jaettu kolmeen tasoon ja koostuu yhteensä 24 lähiopetuspäivästä. Jokaiseen tasoon kuuluu myös itsenäistä harjoittelua. PilatesHealth-nimikkeen sekä valmiuden ohjata alkeispilatestunteja saa, kun on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen tason.

PilatesHealth-ohjaajat kuva

Koulutuksen sisältö

PilatesHealth taso I

”Saat heti 1-tason suoritettuasi käyttöösi PilatesHealth -lisenssin ja oikeuden toimia PilatesHealth-ohjaajana”

Ensimmäinen taso sisältää 9 lähiopetuspäivää ja itsenäinen opiskelu huomioiden sen laajuus on noin 200 oppituntia. Ensimmäisellä tasolla käydään läpi Pilateksen historiaa, sen keskeiset periaatteet ja klassisen repertuaarin 34 liikettä sekä niiden variaatioita (prepilatesliikkeitä). Ohjaajakoulutus painottuu käytäntöön ja sen viimeisenä viikonloppuna suoritetaan teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden toimia PilatesHealth ohjaajana ja vetää PilatesHealth-mattotunteja. PilatesHealth 1-tason jälkeen olet oikeutettu käyttämään rekisteröityä PilatesHealth tavaramerkkiä.

Ensimmäisen tason koulutus sisältää:

 • Pilates-menetelmän perusteita ja historiaa
 • Pilatesharjoittelun periaatteet ja tavoitteet
 • Pilateksen klassisen repertuaarin liikkeet (34) sekä niiden helpotetut versiot (prepilates-liikkeet)
 • Fysiologia ja anatomia: selkäranka – ryhti/linjaus – keskusta/ydintuki – lapatuki ja hartiarengas – lihastyötavat
 • Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa
 • pilatesohjaaminen: vuorovaikutus, avustaminen/manuaalinen ohjaaminen, äänenkäyttö, ergonomia
 • PilatesHealth-demotunnit
 • pilatesohjaaminen ja pilatestunnin suunnittelu vasta-alkajalle/ näytetunnit
 • Pilateslikkeiden oma tekninen harjoittelu

PilatesHealth taso II

”Pilates välineet mattoharjoittelussa, odotusajan – ja synnyttäneiden pilatesharjoittelu, laajempi liikepankki”

Toinen taso sisältää 9 lähiopetuspäivää ja itsenäinen opiskelu huomioiden sen laajuus on noin 200 oppituntia. Toisella tasolla otetaan mukaan pilatesharjoittelun pienvälineet (pilatesrulla, -rengas, pallo, käsipainot ja 2,5 m vastuskuminauha), syvennetään tietoutta odotusajan ja synnytyksen jälkeisestä pilatesharjoittelusta sekä mennään eteenpäin klassisessa repertuaarissa. Koulutuksen viimeisenä viikonloppuna suoritetaan teorian ja käytännön tentit.

Toisen tason koulutus sisältää:

 • Pilatesharjoittelu pienvälineillä (piltesrulla, -rengas, pallo, käsipainot, kuminauha)
 • Lantiopohjan lihasten merkitys osana vatsakapselitoimintaa
 • Raskaana olevan ja synnyttäneen asiakkaan pilatesharjoittelu
 • Pilatestietouden syventäminen
 • Keskitason pilates-demotunnit
 • Pilatesohjaaminen: vuorovaikutus, avustaminen/manuaalinen ohjaaminen
 • Pilates pienvälinetunnin suunnittelu ja ohjausharjoitukset/näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu keskitason tunneille

PilatesHealth taso III

”Voimapilates, TULE-asiakkaat, pilatesharjoittelu erityisryhmien kanssa, pilatesjatkotasojen tunnit”

Kolmas taso on hieman aiempia tasoja suppeampi sisältäen 6 lähiopetuspäivää, ja itsenäinen opiskelu huomioiden sen laajuus on noin 120 oppituntia. Kolmannen tason teemana on voimapilates sekä miten huomioida asiak­kaan TULE-toimintahäiriöt pilatesharjoittelussa. Pilatesharjoittelussa syven­netään taitoja parempaan asiakasohjaukseen hartiaren­kaan ja keskivartalon osalta. Koulutuksen viimeisenä viikonloppuna esitellään oma PilatesHealth-opinnäytetyö. Opinnäytetyössä opiskelijan tulee syventää pilatestietouttaan jonkun erityisasiakkaan/-ryhmän osalta.

Kolmannen tason koulutus sisältää:

 • Voimapilatesharjoittelun periaatteet
 • hartiarenkaan toiminnallista anatomiaa/ lapaluun liikehäiriöt
 • lannerangan dynaamisia hallintaharjoitteita/ alaselän virheelliset liikemallit
 • lonkka-lantioseudun toiminnalliset harjoitteet/toimintahäiriöt
 • pilates-demotunnit
 • Pilatesharjoittelun suunnittelu ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä huomioiden asiakkaan erityisongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä/ näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu jatkotason tunneille

Pilates taso II Heikin rengastunti kuva

Pääsyvaatimukset

Ohjaajakoulutus on suunnattu liikunta-alan ammattilaisille, personal trainereille sekä kehonhallinnasta kiinnostuneille ohjaajille, joilla on jo jonkin verran kokemusta pilatesharjoittelusta, sekä hyvä hallinta toiminnallisesta anatomiasta liikeanalyysin ymmärtämiseksi.

Kesto ja laajuus

Koulutukseen kuuluu lähiopetustunteja ja itsenäistä opiskelua. Alla olevissa tuntiarvioissa on oppitunnin pituudeksi laskettu 45 min.

Taso I: 9 lähiopetuspäivää, (n. 90 lähiopetus-oppituntia)
Taso II: 9 lähiopetuspäivää, (n. 90 lähiopetus-oppituntia)
Taso III: 6 lähiopetuspäivää, (n. 60 lähiopetus-oppituntia)

Koko PilatesHealth-koulutus: 24 lähiopetuspäivää (=240 lähiopetus-oppituntia). Itsenäinentyö mukaan lukien koulutuksen kokonaistyömäärä on n. 500-600 oppituntia riippuen ohjaajan lähtötasosta. Lähiopetus järjesteteään viikonloppuina tai pidennettynä viikonloppuina (pe-su). Yksi taso vaatii kokonaisen lukukauden, joten koko PilatesHealth-koulutuksen kesto on minimissään kolme lukukautta. Kursseja järjestetään välillä myös kesällä. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jonka voi hyvin suorittaa muun työn tai opiskelun ohessa.

Kouluttajat

Referenssit/suositukset

Kurssipalautteita

”Hyvät kouluttajat, loistava anti molemmilta. Opin todella paljon lyhyessä ajassa. Koulutus ylitti odotukset. Hintakin kohdallaan. Aloitan heti alkeispilateksen ohjaamisen. Kiitos myös hyvin valmistellusta markkinointipaketista. Ammattitaitoiselle ohjaajalle on aina käyttöä.”
– Henni I Taso

”Koulutus antoi syventävää tietoa pilatesharjoittelusta. Harjaannuin myös manuaalisessa ohjauksessa. Raskauden ajan liikunnan erityishuomiot sekä lantionpohjan huomioimisen otan heti käyttöön työssäni. Sain koulutuksesta monipuolisen liikepankin eri välineillä. Varsinkin pitkä kuminauha oli uusi tuttavuus. Ryhmäni saa nyt kuminauhajumppaa!”
– Maarit II taso

”Hyvä, todella laaja kokonaisuus. Paljon asiaa! Sopivasti käytäntöä ja teoriaa. Uusia oivalluksia, aivan kuin olisi saanut ihmeelliset ”silmälasit”. Tämä oli 30 v. urani paras koulutus. Sain eväitä sekä yksilö- että ryhmäfysioterapiaan. Voin suositella lämpimästi.”
– Kirsti III taso

Kysy lisää PilatesHealth -koulutuksesta:
Samu Kyrklund: 050-5950925
samu@fihf.fi