PhysioPilates Pilates-ohjaajakoulutus

PhysioPilates-ohjaajakoulutus kuva

PhysioPilates Pilates-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity Suomen Pilates Yhdistyksen hyväksymä laaja pilatesohjaajakoulutus. Jos olet kiinnostunut yleisestä pilatesohjaajakoulutuksestamme, katso PilatesHealth.

Mitä on PhysioPilates?

PhysioPilates logo

PhysioPilates on pilatesharjoittelua, jossa hyödynnetään pilatesohjaajan fysioterapiaosaamista. PhysioPilates-tunnilla opitaan käyttämään kehon lihaksia ja niveliä tasapuolisesti, jolloin liian aktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia. PhysioPilates sopii kaikille aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Ohjaajana toimii aina PhysioPilates-koulutuksen suorittanut fysioterapeutti. PhysioPilates pohjautuu Joseph Pilateksen (1880-1967) luomaan kehonhallintamenetelmään, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Menetelmän tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

Pilatesohjaajakoulutus fysioterapeuteille

PhysioPilates-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity pilatesohjaajakoulutus. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tai kuntohoitajan ammattitutkinto. Koulutukseen voi hakea myös ft-opiskelijana, mutta PhysioPilates-ohjaajaksi valmistuu vasta, kun ft-tutkinto on suoritettu. PhysioPilates-ohjaajakoulutuksessa käsitellään kaikki perinteiset aiheet pilateksen matto-ohjelmasta, mutta asioita tarkastellaan enemmän fysioterapeuttisesta näkökulmasta. PhysioPilates-nimikkeen sekä valmiuden ohjata alkeispilatestunteja saa, kun on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen tason.

Koulutuksen sisältö

PhysioPilates-ohjaajakoulutus jakautuu kolmeen tasoon, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Ensimmäisen tason jälkeen ohjaajalla on valmius vetää alkeispilatesunteja. Toisella tasolla keskeisessä osassa on pilateksen pienvälineet. Kolmas taso, jolla tehdään myös harjoitustyö, syventää pilatesosaamista ja päättää koulutuksen. Huom. Tasot II ja III olivat pitkään yhteisiä PhysioPilates- ja PilatesHealth-opiskelijoille, mutta alkaen syksystä 2017 koulutukset ovat erillään toisistaan. Kaikkien tasojen suorittaminen ei ole välttämätöntä, mutta jos haluaa nimensä Suomen Pilates Yhdistyksen rekisteriin, tulee PhysioPilates-ohjaajakoulutus suorittaa koko laajuudessaan. Suosittelemme lämpimästi koko koulutuskokonaisuuden suorittamista.

PhysioPilates taso I

Ensimmäisellä tasolla käydään läpi prepilatesliikkeitä sekä helpotettuja versioita klassisen repertuaarin 34 mattoliikkeestä. Käsiteltäviä asioita tarkastellaan fysioterapeuttisesta näkökulmasta. Koulutuksen päätteeksi on teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden vetää PhysioPilates-mattotunteja ilman välineitä.

Ensimmäisen tason aiheet:

 • Pilates-menetelmän perusteita ja historiaa
 • Pilatesharjoittelun periaatteet ja tavoitteet
 • Pilateksen klassisen repertuaarin liikkeet (34) sekä niiden helpotetu versiot (prepilates-liikkeet)
 • Keskivartalon, hartiarenkaan ja lantion stabiliteetin merkitys pilatesharjoittelussa
 • Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa
 • PhysioPilates-demotunnit
 • Alkeistunnin ohjaus ja suunnittelu vasta-alkajalle/ näytetunnit
 • Pilateslikkeiden oma tekninen harjoittelu alkeistason tunneille

PhysioPilates taso II

Pilates taso II -rengastuntiToisella tasolla otetaan mukaan pilatesharjoittelun pienvälineet (pilatesrulla, -rengas, pallo, käsipainot ja 2,5 m vastuskuminauha), syvennetään tietoutta odotusajan ja synnytyksen jälkeisestä pilatesharjoittelusta sekä mennään eteenpäin klassisessa repertuaarissa. Koulutuksen viimeisenä viikonloppuna suoritetaan teorian ja käytännön tentit.

Toisen tason aiheet:

 • Pilatesharjoittelu pienvälineillä (piltesrulla, -rengas, pallo, käsipainot, kuminauha)
 • Lantiopohjan lihasten merkitys osana vatsakapselitoimintaa
 • Raskaana olevan ja synnyttäneen asiakkaan pilatesharjoittelu
 • Pilatestietouden syventäminen
 • Keskitason pilates-demotunnit
 • Pilatesohjaaminen: vuorovaikutus, avustaminen/manuaalinen ohjaaminen
 • Pilates pienvälinetunnin suunnittelu ja ohjausharjoitukset/näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu keskitason tunneille

PhysioPilates taso III

Kolmannella tasolla opetellaan huomioimaan asiakkaan TULE-toimintahäiriöt pilatesharjoittelussa, syvennetään taitoja parempaan ohjaukseen hartiarenkaan ja keskivartalon osalta sekä tutustutaan voimapilatesharjoitteluun. Keskeinen osa koulutusta on myös vapaavalintaisesta aiheesta tehtävä harjoitustyö, joka esitellään toisena (viimeisenä) viikonloppuna. Kolmannen tason aiheet:

 • Voimapilatesharjoittelun periaatteet
 • hartiarenkaan toiminnallista anatomiaa/ lapaluun liikehäiriöt
 • lannerangan dynaamisia hallintaharjoitteita/ alaselän virheelliset liikemallit
 • lonkka-lantioseudun toiminnalliset harjoitteet/toimintahäiriöt
 • pilates-demotunnit
 • Pilatesharjoittelun suunnittelu ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä huomioiden fysioterapia-asiakkaan erityisongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä/ näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu jatkotason tunneille

Pilates taso II ryhmäkuva
Kesto ja laajuus

Koulutukseen kuuluu lähiopetustunteja ja itsenäistä opiskelua. Alla olevissa tuntiarvioissa on oppitunnin pituudeksi laskettu 45 minuuttia.

Taso I: 8 lähiopetuspäivää (n. 80 lähiopetus-oppituntia), yhteensä n. 200 op (sis. itsenäinen opiskelu)
Taso II: 9 lähiopetuspäivää (n. 90 lähiopetus-oppituntia), yhteensä n. 200 op (sis. itsenäinen opiskelu)
Taso III: 6 lähiopetuspäivää (n. 60 lähiopetus-oppituntia), yhteensä n. 150 op (sis. itsenäinen opiskelu)

Koko PhysioPilates-koulutus: 23 lähiopetuspäivää (= 230 lähiopetus-oppituntia). Itsenäinen työ mukaan lukien koulutuksen kokonaistyömäärä on n. 500-600 oppituntia riippuen ohjaajan lähtötasosta. Lähiopetus järjesteteään yleensä viikonloppuina tai pidennettynä viikonloppuina (pe-su). Yksi taso vaatii kokonaisen lukukauden, joten koko PhysioPilates-koulutuksen kesto on minimissään kolme lukukautta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jonka voi hyvin suorittaa muun työn tai opiskelun ohessa.

Kouluttajat

Miksi valita PhysioPilates-ohjaajakoulutus?

Arvostettu koulutus

Suomen Terveysliikuntainstituutti on kouluttanut tuhansia fysioterapeutteja ja liikunta-alan ammattilaisia 80-luvulta alkaen. PhysioPilates-koulutus aloitettiin vuonna 2008 ja ammattitaitoisia PhysioPilates-ohjaajia on koulutettu jo reilusti yli 300. PhysioPilates tunnetaan alalla laadukkaana kokonaisvaltaisena pilateskoulutuksena.

Huippukouluttajat

PhysioPilates- ja PilatesHealth-kouluttajat (ks. yllä) ovat alansa rautaisia ammattilaisia.

Kilpailukykyinen hinta

Voit vertailla laajojen pilateskoulutusten hintoja, opetuspäivien määrää, sisältöä, yms. Uskallamme väittää, että PhysioPilas-koulutuksen hinta on varsin kilpailukykyinen – kuitenkaan opetuksen laadusta tinkimättä!

Mitä mieltä koulutuksen käyneet ovat?

Pelkästään meitä ei tarvitse uskoa. Alla on suoria lainauksia koulutuksen käyneiltä ohjaajilta, kun alan Facebook-ryhmässä oli tiedusteltu mielipidettä PhysioPilateksesta.

”Olen käynyt kaikki tasot (I-III), ja lämpimästi suosittelen. Itse sovellan oppeja sekä yksilöterapiassa että ryhmän ohjauksessa. Käytän paljon myös urheilijoiden oheisvalmennuksessa.”
– Sini Marjaana Nupponen, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

”Omasta puolestani voin lämpimästi suositella. Olen suorittanut pitkän koulutuksen (tasot I-III). Monipuolinen kokonaisuus, jossa fysioterapeuttinen osaaminen tuodaan hyvin mukaan pilateksen ohjaamiseen.”
– Virpi Peltomaa (taso III)

”Suosittelen I- tason perusteella ja tarkoitus jatkaa kun rahkeet antavat myöden. Hyvä työkalu tule- asiakkaiden kanssa.”
-Tiina Hämäläinen, PhysioPilates-ohjaaja (taso I)

”Tasot I-III, ehkä parhaat koulutukset ikinä. Hyviä työkaluja heti ensimmäisestä viikonlopusta. Erittäin osaavat kouluttajat. Käytän yksilö- ja ryhmäohjauksessa – mm. tules, raskaana olevat, urheilijat, neurologiset. Suosittelen ehdottomasti!”
– Riina Pelli, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

”Olen myös käynyt koko koulutuskokonaisuuden ja se on ihan kulmakivenä ja runkona ihan kaikkiin mun töihin nykyään oli sit neurologisia tai tule asiakkaita, yksilöinä tai ryhmissä. Suosittelen, mene ihmeessä.”
– Annika Rinne, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

”1 ja 2 suoritettu ja ilman muuta suosittelen! Paljon uusia työkaluja niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseen.”
– Milla Lind, PhysioPilates-ohjaaja (taso II)

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja PhysioPilates-koulutuksesta antaa Marianne Kyrklund: toimisto@terveysverkko.fi, 0400-436609. Voit ottaa yhteyttä myös sähköisellä yhteydenottolomakkeella.