PhysioPilates Pilates-ohjaajakoulutus

PhysioPilates-koulutus kuva

PhysioPilates Pilates-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity Suomen Pilates Yhdistyksen hyväksymä laaja pilateskoulutus. Jos olet kiinnostunut yleisestä pilatesohjaajakoulutuksestamme, katso PilatesHealth.

Mitä on PhysioPilates?

PhysioPilates logoPhysioPilates (joskus virheellisesti FysioPilates) on pilatesharjoittelua, jota ohjaa PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen suorittanut fysioterapeutti. PhysioPilates perustuu Joseph Pilateksen luomaan kehonhallintamenetelmään, jonka tavoitteena on kehittää voimaa, liikkuvuutta ja hyvää oloa. Menetelmän tehokkuus perustuu kuuteen periaatteeseen: keskittyminen, kehon keskustan käyttö, kontrolli, tarkkuus, liikkeen virtaus ja hallittu hengittäminen.

PhysioPilatesta voi verrata tavalliseen pilatesharjoitteluun. PhysioPilateksessa ainutlaatuista on kuitenkin ohjaajan ammattitaito. Fysioterapiatausta ja laadukas pilateskoulutus takaavat, että ohjaaja pystyy antamaan tarvittaessa asiakkaan ongelmaan kohdistuvat täsmäliikkeet. PhysioPilates-harjoitteilla opitaan mm. käyttämään kehon lihaksia optimaalisesti, jolloin liian yliaktiiviset lihakset rentoutuvat ja keskivartalon ryhtiä tukevat lihakset vahvistuvat. Näin edistetään parantuneen kehonhallinnan kautta omaa hyvinvointia.

PhysioPilates ryhmä kuva

PhysioPilates sopii mainiosti yksilölliseen harjoitteluun sekä pienille ja keskikokoisille ryhmille. PhysioPilatesta voi ohjata kaikille aloittelevasta liikkujasta urheilijaan. Suomen Terveysliikuntainstituutti Oy on kouluttanut PhysioPilates-ojaajia vuodesta 2008 alkaen. Voit etsiä paikkakuntasi PhysioPilates-ohjaajia Terveysverkon ohjaajarekisteristä. PhysioPilates on rekisteröity tavaramerkki.

Pilatesohjaajakoulutus fysioterapeuteille

PhysioPilates-ohjaajakoulutus on fysioterapeuteille räätälöity pilatesohjaajakoulutus. Koulutuksen pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tai kuntohoitajan ammattitutkinto. Koulutukseen voi hakea myös fysioterapiaopiskelijana, mutta PhysioPilates-ohjaajaksi valmistuu vasta, kun ft-tutkinto on suoritettu. PhysioPilates-ohjaajakoulutuksessa käsitellään kaikki perinteiset aiheet pilateksen matto-ohjelmasta, mutta asioita tarkastellaan enemmän fysioterapeuttisesta näkökulmasta. PhysioPilates-nimikkeen sekä valmiuden ohjata alkeispilatestunteja saa, kun on suorittanut hyväksytysti ensimmäisen tason. Nimikkeen käyttö ei edellytä mitään maksuja tai muita sitoumuksia. Suomen Terveysliikuntainstituutti on kouluttanut jo yli 300 PhysioPilates-ohjaajaa.

Lisätietoja kurssista.

* Fysioterapiaopiskelija saa PhysioPilates-lisenssin käyttöönsä valmistuttuaan fysioterapeutiksi.

Seuraava PhysioPilates taso II -koulutus

Seuraava PhysioPilates taso II tulee olemaan taso II&III yhdistelmätaso ja se järjestetään kevät- tai syyskaudella 2019. Koulutuksen kesto tulee olemaan n. 12 päivää ja hinta n. 1990 € (näitä ei ole vielä lyöty lukkoon). Jatkossa PhysioPilates on siis kaksitasoinen koulutus, PilatesHealthin tyyliin. Päivämäärät pitäisi selvitä vuoden 2018 aikana. Jos haluat tiedon kurssista heti, kun se julkistetaan, jätä emailisi:


Jos annat suostumuksesi, lähetämme sähköpostiisi uutiskirjeitä, joissa kerromme ajankohtaisista koulutuksistamme noin kerran kuukaudessa. Voit perua tilauksen minkä vain uutiskirjeen lopusta. Lue tietosuojaseloste.

Seuraava PhysioPilates taso III -koulutus

PhysioPilates taso III -koulutusta ei järjestetä enää erillisenä koulutuksena. Jatkossa tasot II ja III ovat yhdistetty. Tulemme tarjoamaan aiemmin tason II suorittaneille ohjaajille mahdollisuuden suorittaa kevennetyn version uudesta yhdistelmätasosta. Kerromme lisää, kun ensimmäinen uusi PhysioPilates taso II&III -kurssi julkistetaan vuonna 2019.

Koulutuksen sisältö

PhysioPilates-koulutus kuvaPhysioPilates-ohjaajakoulutus jakautuu kolmeen tasoon, jotka tulee suorittaa järjestyksessä. Ensimmäisellä tasolla käydään läpi pilateksen klassinen repertuaari ilman välineitä. Toisella tasolla keskeisessä osassa ovat pilateksen pienvälineet, jotka monipuolistavat harjoittelua. Kolmas taso, jolla tehdään myös harjoitustyö, syventää pilatesosaamista ja päättää koulutuksen. Kaikkien tasojen suorittaminen ei ole välttämätöntä, mutta monipuolisen ja kattavan pilatesosaamisen kannalta suosittelemme sitä lämpimästi. Lisäksi, jos haluaa Suomen Pilates Yhdistyksen jäseneksi ja nimensä heidän rekisteriinsä, tulee PhysioPilates-ohjaajakoulutus suorittaa koko laajuudessaan.

PhysioPilates taso I

Ensimmäisellä tasolla käydään läpi prepilatesliikkeitä sekä klassisen repertuaarin 34 liikettä ja niiden helpotetut versiot. Pilatesmetodia tarkastellaan fysioterapeuttisesta näkökulmasta. Koulutuksen päätteeksi on teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden vetää PhysioPilates-mattotunteja ilman välineitä.

Ensimmäisen tason aiheet:

 • Pilates-menetelmän perusteita ja historiaa
 • Pilatesharjoittelun periaatteet ja tavoitteet
 • Pilateksen klassisen repertuaarin mattoliikkeet (34) sekä niiden helpotetut versiot sekä prepilates-liikkeet
 • Keskivartalon, hartiarenkaan ja lantion stabiliteetin merkitys pilatesharjoittelussa huomioiden TULE-ongelmat
 • Hengityksen ja liikkeen yhdistäminen pilatesharjoittelussa
 • PhysioPilates-demotunnit
 • Alkeistunnin ohjaus ja suunnittelu vasta-alkajalle/ näytetunnit
 • Pilateslikkeiden oma tekninen harjoittelu alkeistason tunneille

PhysioPilates taso II

Päivitys syksy 2018: PhysioPilateksen tasoja II ja III ollaan yhdistämässä yhdeksi 12-päiväiseksi koulutukseksi, samaan tyyliin kuin PilatesHealth-koulutuksessa tehtiin vuonna 2017. Tämän jälkeen täysi PhysioPilates-ohjaajakoulutus koostuu kahdesta tasosta. Opiskelijalle tämä tarkoittaa napakampaa ja edullisempaa PhysioPilates-ohjaajan tutkintoa. Ensimmäinen uusi taso II&III -yhdistelmäkoulutus on tarkoitus järjestää kevät- tai syyskaudella 2019.

Pilatesharjoitteluun saa runsaasti monipuolisuutta ja vaihtelua erilaisilla pienvälineillä. Niiden avulla voi myös opetella oikeita liikeratoja ja huomioida ongelmakohtia. PhysioPilates-koulutuksen toisella tasolla opitaan pilateksen keskeiset pienvälineet: pilatesrulla, -rengas, eri kokoiset pallot, käsipainot ja 2,5 m vastuskuminauha. Lisäksi syvennetään tietoutta odotusajan ja synnytyksen jälkeisestä pilatesharjoittelusta sekä käydään läpi keskitason tunti klassisen reperturaarin liikkein. Koulutuksen viimeisenä viikonloppuna suoritetaan teorian ja käytännön tentit. Ohjaaja saa valmiuden vetää PhysioPilates-tunteja pienvälineillä.

PhysioPilates-koulutus rengas kuva

Toisen tason aiheet:

 • Pilatesharjoittelu pienvälineillä (piltesrulla, -rengas, pallo, käsipainot, kuminauha)
 • Lantiopohjan lihasten merkitys osana vatsakapselitoimintaa
 • Raskaana olevan ja synnyttäneen asiakkaan pilatesharjoittelu
 • Pilatestietouden syventäminen
 • Keskitason pilates-demotunnit
 • Pilatesohjaaminen: vuorovaikutus, avustaminen/manuaalinen ohjaaminen
 • Pilates pienvälinetunnin suunnittelu ja ohjausharjoitukset/näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu keskitason tunneille

PhysioPilates taso III

Kolmannella tasolla sovelletaan omaa pilatesosaamista ja tehdään opinnäytetyö vapaavalintaisesta aiheesta. Tämä on monen mielestä hyvin antoisa osa PhysioPilates-koulutusta. Lisäksi opetellaan huomioimaan asiakkaan TULE-toimintahäiriöt pilatesharjoittelussa, syvennetään taitoja parempaan ohjaukseen hartiarenkaan, keskivartalon ja lonkka-lantion osalta sekä tutustutaan Voimapilates-harjoitteluun. Kolmannen tason jälkeen ohjaaja on suorittanut PhysioPilates-ohjaajakoulutuksen koko laajuudessaan. Ohjaajalla on valmius vetää monipuolisesti PhysioPilates-tunteja ja yksilöohjausta.

Kolmannen tason aiheet:

 • Voimapilatesharjoittelun periaatteet
 • hartiarenkaan toiminnallista anatomiaa / lapaluun liikehäiriöt
 • lannerangan dynaamisia hallintaharjoitteita/ alaselän virheelliset liikemallit
 • lonkka-lantioseudun toiminnalliset harjoitteet/toimintahäiriöt
 • pilates-demotunnit
 • Pilatesharjoittelun suunnittelu ja ohjaus yksilöllisesti ja ryhmässä huomioiden fysioterapia-asiakkaan erityisongelmat tuki- ja liikuntaelimistössä/ näytetunnit
 • Pilatesliikkeiden oma tekninen harjoittelu jatkotason tunneille
PhysioPilates taso III valmistuneet kuva

Pilates taso III valmistuneet 2017

Kesto ja laajuus

Koulutukseen kuuluu lähiopetustunteja ja itsenäistä opiskelua.

Taso I: 8 lähiopetuspäivää (n. 70 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 135 tuntia (à 60min).
Taso II: 9 lähiopetuspäivää (n. 75 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 135 tuntia (à 60min).
Taso III: 6 lähiopetuspäivää (n. 50 lähiopetusoppituntia à 45 min), työmäärä yhteensä n. 110 tuntia (à 60min)

Koko PhysioPilates-koulutus: 23 lähiopetuspäivää (= 195 lähiopetusoppituntia). Itsenäinen työ mukaan lukien koulutuksen kokonaistyömäärä on n. 380 tuntia (à 60min) riippuen ohjaajan lähtötasosta. Lähiopetus järjesteteään yleensä kolmen päivän jaksoissa. Yksi taso vaatii kokonaisen lukukauden, joten koko PhysioPilates-koulutuksen kesto on minimissään kolme lukukautta. Opiskelu on monimuoto-opiskelua, jonka voi hyvin suorittaa muun työn tai opiskelun ohessa. Opiskelijoiden kannattaa varata aikaa harjoittelemiseen ja ohjauskokemuksen kartuttamiseen myös tasojen välillä.

Paikka ja hinta

Paikka: koulutukset järjestetään Espoon Otahallilla (Otaranta 6, 02150 Espoo).

Taso I: 1590 € sis. alv 24% (1282,26 alv 0%)
Taso II: 1590 € sis. alv 24% (1282,26 alv 0%)
Taso III: 1190 € sis. alv 24% (959,68 alv 0%)
Täyden koulutuksen hinta on 4370 € sis. alv 24% (3524,19 alv 0%).

Koulutusta ei ole pakko suorittaa kokonaisuudessaan, eikä lisenssikuluja tai muitakaan piilokuluja tai velvoitteita ole. Koulutusmateriaali sisältyy hintaan.

Kouluttajat

Miksi valita PhysioPilates-ohjaajakoulutus?

Arvostettu koulutus

Suomen Terveysliikuntainstituutti on kouluttanut tuhansia fysioterapeutteja ja liikunta-alan ammattilaisia 80-luvulta alkaen. PhysioPilates-koulutus aloitettiin vuonna 2008 ja ammattitaitoisia PhysioPilates-ohjaajia on koulutettu jo reilusti yli 300. PhysioPilates tunnetaan alalla laadukkaana kokonaisvaltaisena pilateskoulutuksena, jonka opetuksessa huomioidaan vahvasti tieteellinen näyttö.

Huippukouluttajat

PhysioPilates-kouluttajat (ks. yllä) ovat alansa huippuosaajia, joilla on vankka tausta pilateskouluttamisessa.

Kilpailukykyinen hinta

Voit vertailla laajojen pilateskoulutusten hintoja, opetuspäivien määrää, sisältöä, yms. Uskallamme väittää, että PhysioPilates-koulutuksen hinta on varsin kilpailukykyinen - kuitenkaan opetuksen laadusta tinkimättä!

Tuki koulutuksen jälkeen

Tuemme ohjaajia myös koulutuksen jälkeen. Voit kysyä meiltä neuvoa tai kirjoittaa vaikkapa PhysioPilates-ohjaajien omaan Facebook-ryhmään. Ylläpidämme PhysioPilates-ohjaajien rekisteriä verkkosivuillamme ja markkinoimme PhysioPilatesta tapahtumissa ja muissa kanavissa. Voit myös halutessasi ostaa suomenkielisen PhysioTools-pilatesliikekuvastomme, jonka olemme kehittäneet erityisesti PhysioPilates- ja PilatesHealth-ohjaajille.

Ei lisenssimaksuja

PhysioPilates-lisenssin ja -logon saa vapaaseen käyttöönsä suoritettuaan hyväksytysti koulutuksen ensimmäisen tason. Mitään lisenssimaksuja tai muita vaatimuksia ei ole.

Mitä mieltä koulutuksen käyneet ovat?

Pelkästään meitä ei tarvitse uskoa. Alla on suoria lainauksia koulutuksen käyneiltä ohjaajilta fysioterapeuttien Facebook-ryhmästä:

"Olen käynyt kaikki tasot (I-III), ja lämpimästi suosittelen. Itse sovellan oppeja sekä yksilöterapiassa että ryhmän ohjauksessa. Käytän paljon myös urheilijoiden oheisvalmennuksessa." - Sini Marjaana Nupponen, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

"Omasta puolestani voin lämpimästi suositella. Olen suorittanut pitkän koulutuksen (tasot I-III). Monipuolinen kokonaisuus, jossa fysioterapeuttinen osaaminen tuodaan hyvin mukaan pilateksen ohjaamiseen." - Virpi Peltomaa (taso III)

"Suosittelen I- tason perusteella ja tarkoitus jatkaa kun rahkeet antavat myöden. Hyvä työkalu tule- asiakkaiden kanssa." -Tiina Hämäläinen, PhysioPilates-ohjaaja (taso I)

"Tasot I-III, ehkä parhaat koulutukset ikinä. Hyviä työkaluja heti ensimmäisestä viikonlopusta. Erittäin osaavat kouluttajat. Käytän yksilö- ja ryhmäohjauksessa - mm. tules, raskaana olevat, urheilijat, neurologiset. Suosittelen ehdottomasti!" - Riina Pelli, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

"Olen myös käynyt koko koulutuskokonaisuuden ja se on ihan kulmakivenä ja runkona ihan kaikkiin mun töihin nykyään oli sit neurologisia tai tule asiakkaita, yksilöinä tai ryhmissä. Suosittelen, mene ihmeessä." - Annika Rinne, PhysioPilates-ohjaaja (taso III)

"1 ja 2 suoritettu ja ilman muuta suosittelen! Paljon uusia työkaluja niin yksilö- kuin ryhmäohjaukseen." - Milla Lind, PhysioPilates-ohjaaja (taso II)

Lisätietoja koulutuksesta

Lisätietoja PhysioPilates-koulutuksesta sähköpostitse toimisto@terveysverkko.fi tai sähköisellä yhteydenottolomakkeella.

Voimmeko auttaa?